DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Studiu Biblic în grupuri mici

Iată că după o perioadă de muncă intensă  echipa de editare din cadrul Misiunii Biblice  a finisat traducerea, redactarea şi editarea noilor manuale destinate pentru studierea profundă a Bibliei în grupuri mici. Şi dacă nu ar rezulta mărturii minunate în urma acestor studii nu ar mai merita atâta muncă, atăta consacrare şi jertfire.

Cei, care  s-au folosit de aceste manuale au doar de câştigat valori spirituale şi bogăţii eterne, pe care molima nu le manâncă. Prin acest studiu unii oameni au putut înţelege adevărul, pe care trebuie să îl urmeze, alţii au putut să adaoge la cunoştinţele lor şi mai multe adevăruri.

Biblia cuprinde toate principiile pe care oamenii au nevoie să le înţeleagă pentru a fi pregătiţi fie pentru această viaţă, fie pentru cea viitoare. Şi aceste principii pot fi înţelese de către toţi. Nici un om care are spiritul de a-i aprecia învăţăturile nu poate citi un singur pasaj din Biblie fără a câştiga din acesta vre-un gând folositor. Dar cea mai valoroasă învăţătură a Bibliei nu poate fi câştigată prin studiu ocazional sau întrerupt. Multe din comorile ei stau îngropate la o adâncime mare faţă de suprafaţă şi nu pot fi obţinute decât prin cercetare sârguincioasă şi efort neîncetat deaceea pentru un cititor grabit va fi un eşec studierea pe frânturi a acestei cărţi.

Deci, următoarele manuale  “Leviticul”, “Evanghelia după Matei”  şi “Căsătoria și familia”  sunt la dispoziţia Dvs. Ele fără îndoială vor contribui la propăşire spirituală şi părtăşie frăţească, fiind o adevărată comoară pentru toţi cei care Îl iubesc pe Dumnezeu.