DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Şcoala Biblică prin Corespondenţă

 Istoricul

Şcoala Biblică prin Corespondenţă şi-a început activitatea în anul 1901 - la iniţiativa doctorului R.A.Torrey, evanghelistul şi primul conducător al Institutului biblic D.L.Moody din oraşul Chicago.

În anul 1992 Misiunea Biblică a primit dreptul de a folosi materialul didactic al acestui Institut pe teritoriul CSI. Dumnezeu a binecuvântat această lucrare şi astăzi Şcoala Biblică prin Corespondenţă a Misiunii Biblice este alcătuită din 6 departamente, prin intermediul cărora peste 7 mii de studenţi pot să studieze materialul respectiv în 5 limbi diferite.

Scopul

Scopul principal al Şcolii este acela de a oferi posibilitatea slujitorilor şi membrilor bisericii, profesorilor de şcoli duminicale, liderilor de tineret, noilor convertiţi şi tuturor acelora, care-L caută pe Dumnezeu să obțină cunoştinţe sistematice din Biblie.

Condiţii pentru desfăşurarea studiilor

Pentru a deveni student al Şcolii Biblice prin Corespondenţă e necesar să expediaţi o scrisoare - cerere la Misiunea Biblică, în care va fi indicată adresa completă la care să vă putem expedia chestionarul de admitere.

Student poate deveni orice doritor care a atins vârsta de 18 ani. Şcolarizarea în Scoala Biblică prin Corespondenţă este GRATIS. Misiunea Biblică funcţionează doar din donaţiile financiare benevole, şi noi ne exprimăm speranţa că la momentul când vor primi manualele, şi pe parcursul întregii perioade de studii, studenţii vor veni cu o contribuţie financiară în dependenţă de posibilităţile lor materiale. Sprijinul dvs financiar şi material va contribui la dezvoltarea acestei lucrări pe viitor.

Modalitatea de desfăţurare a studiilor 

 Modalitatea de studiere se va realiza prin intermediul oficiului poştal. Modalitatea în cauză, conform programului de studiere al Institutului Biblic D.L.Moody, este folosită cu succes deja de mai bine de 100 ani în diferite ţări ale lumii. Studenţii primesc manualele prin poştă, iar după îndeplinirea examenelor transmit lucrările înapoi pentru a fi verificate de instructorul departamentului de învăţământ.

Programul Şcolii

Şcoala Biblică prin Corespondenţă oferă 8 programe de studiiu, fiecare dintre care constă din mai multe manuale. Timpul aproximativ de studiu rezervat pentru fiecare manual este de 3 luni. După parcurgerea fiecărui program, studentul primeşte un certificat, iar la absolvirea şcolii - o diplomă.

Programele de studiu

1. Să-L cunoaştem pe Dumnezeu

Scopul: De a-l ajuta pe student să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu, precum şi calea mântuirii, aşa cum este ea descrisă in Sfănta Scriptură.

 • Primii paşi în viaţa de credinţă;
 • Vestea Bună;
 • Ce spune Biblia?

2. Temelia credinţei

Scopul: De a consolida cunoştinţele studentului în cea ce priveşte adevărul Evangheliei şi a-l încuraja la o viaţă în care să practice adevărurile Scripturii.

 • Primii paşi în viaţa de credinţă;
 • Viaţa Domnului Isus;
 • Evanghelia după Ioan;
 • Faptele Apostolilor;
 • O viaţă trăită în sfinţenie;
 • Voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta.

3. Principii de evanghelizare

Scopul: De a-l ajuta pe student să obţină cunoştinţele necesare şi să-şi dezvolte deprinderi practice în lucrarea de evanghelizare.

 • O viaţă trăită în sfinţenie;
 • Voia lui Dumnezeu pentru viaţa ta;
 • Faptele Apostolilor;
 • Epistola către Romani;
 • Principiile evanghelizării eficiente;
 • Doctrinele Bibliei;
 • Cultele.

4. Bazele pedagogiei creștine

Scopul: De a oferi profesorilor de Şcoală Duminicală şi liderilor de grupuri mici elemente de bază ale pedagogiei creştine şi de a-i ajuta să-şi dezvolte capacităţile necesare pentru o lucrare eficientă.

 • Viaţa Domnului Isus;
 • Cum să-i înţelegem pe elevi;
 • O predare eficientă;
 • Doctrinele Bibliei;
 • Proverbe.

5. Introducerea în Biblie

Scopul: De a-i ajuta pe studenţi să se familiarizeze cu conţinutul întregii Biblii şi a o recunoaşte drept lucrarea Marelui Autor.

 • Privirea generală a Vechiului Testament - partea 1;
 • Privirea generală a Vechiului Testament - partea 2;
 • Privirea generală a Noului Testament.

6. Istoricul vechiului Testament

Scopul: De a-l ajuta pe student să înţeleagă principiile conform cărora Dumnezeu acţionează în istoricul omenirii, pentru a vedea credincioşia, dreptatea şi mila Lui în viaţa unor oameni şi a unor naţiuni întregi. De a-l călăuzi pe student cum să dezvolte o relaţie corectă cu Dumnezeu.

 • Geneza;
 • Exod;
 • Iosua;
 • Cartea Judecători și Rut;

7. Epistolele Noului Testament

Scopul: De a-l ajuta pe student în baza epistolelor Noului Testament, să studieze principiile de bază ale vieţii creştine şi a slujirii.

 • Epistola lui Iacov;
 • Epistolele lui Petru;
 • Epistola către Romani;
 • Epistola către Corinteni;
 • Epistola către Galateni;
 • Epistola către Efeseni;
 • Epistola către Tesaloniceni;
 • Epistola către Evrei.

8. Profeţiile biblice

Scopul: De a prezenta studentului puterea Cuvântului lui Dumnezeu prin exemplul profeţilor biblice care s-au împlinit; de a-l îndemna să creadă toate promisiunile lui Dumnezeu scrise în Biblie; de a-l încuraja pe student să împlinească Marea trimitere a lui Cristos.

 • Profeţiile Bibliei;
 • Psalmii;
 • Isaia;
 • Daniel;
 • Apocalipsa.