DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Resurse pentru slujire - literatura

Un instrument deosebit de eficient şi important pentru evanghelizare o constituie literatura, care în fiecare an este distribuită pe parcursul sărbătorilor de Crăciun. Pentru anul 2010 au fost editate cu ajutorul fraţilor de la tipografia din Irlanda 95 550 seturi de literatură, care a fost distribuită pe teritoriul Moldovei în cadrul proiectului "Împarte bucuria Crăciunului cu 10 apropiaţi". Aproape 100 000 de persoane au avut oportunitatea să audă Vestea Bună despre Naşterea Mântuitorului şi despre speranţa şi bucuria oferită prin jertfa Sa.  Literatura a ajuns şi la cei din spitale, orfelinate,  oameni de vază, precum şi la cei simpli. Este o vreme de har pentru ca toţi oamenii să audă despre Domnul Isus Cristos şi să-L primească ca Mântuitor şi Domn în vieţile lor.

Literatra este editată grație suportului financiar din partea tuturor creștinilor care vor să participe în slujirea de salvare a tuturor oamenilor de la pierzare și pentru lărgirea Împărăției lui Dumnezeu.

Pentru anul 2012 este  planificată tipărirea a 120 000 de seturi de literatură, care din nou va fi distribuită pe teritoriul ţării noastre, fiindcă Isus iubeşte Moldova şi nu doreşte ca oamenii să moară în păcat, El ii iubeşte pe toţi şi le oferă graţiere prin moartea Sa de la Golgota.