DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Instruire

Şcoala Biblică prin Corespondenţă–Cheia pentru înţelegerea Sfintelor Scripturi

Pace și mult har de la Domnul nostru Isus Hristos! Mă bucur pentru că am avut un an rodnic în activitatea de slujire la care ne-a chemat Dumnezeu pe fiecare din noi. Împreună cu echipa Misiunii Biblice, ne rugăm pentru fiecare student al ȘBC, pentru ca prin edificarea pe care ne-o dă Scriptura să devenim, în mâinile lui Dumnezeu, o puternică forță capabilă de a schimba lumea care ne înconjoară. În cartea Apocalipsa, cap.14, cu versetul 6-7, scrie următoarele: „Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

Deci vor veni timpuri când îngerii vor vesti oamenilor Evanghelia, dar până atunci Isus ne-a împuternicit pe fiecare din noi să ducem Evanghelia până la marginile pământului (Faptele Apostolilor 1:8).

Descoperă Biblia într-un mod nou

Este un privilegiu deosebit să studiezi Cartea cărților – Biblia. Ea este o carte unică, deoarece Dumnezeu ne descoperă în ea voia Sa şi planul Său cu privire la om. Este un privilegiu, deoarece nu toți au o asemenea posibilitate. Anume din aceste considerente, dragi cititori, vă recomandăm să folosiţi programele de studiere a Evangheliei, pe care vi le pune la dispoziţie Misiunea Biblică: vă oferim 2 variante de studiere a Bibliei – individual şi în grupuri mici.

Şcoala Biblică prin Corespondenţă pune la dispoziția tuturor doritorilor posibilitatea de studiu individual al Bibliei. Programul acestei şcoli cuprinde 8 cursuri. Orice doritor, care a atins vârsta de 18 ani, poate deveni student al acestui program, indiferent de apartenenţa religioasă şi de studiile pe care le are. Este posibilă studierea atât la distanţă, cât şi on-line. Prima opţiune de studiu prevede ca studenţii să primească manualele prin poştă, iar după ce ei vor efectua examenul – să expedieze instructorului, tot prin serviciile poștale, foile de examinare, spre verificare. A doua opţiune permite studentului să-şi aleagă orice curs la dorinţă, de pe pagina de internet a Misiunii.

şcoala biblică prin corespondenţă a împlinit 3 ani de activitate

Pe data de 22 octombrie anul curent, Şcoala Biblică prin Corespondenţă a sărbătorit împlinirea a trei ani de când a fost inaugurată în Moldova. În această zi, colaboratorii Misiunii Biblice au avut un timp special de rugăciune pentru desfășurarea activității de mai departe a școlii, pentru conducătorii ei, precum şi pentru toţi studenţii încadrați în acest proces de instruire. Pe parcursul acestor trei ani peste 500 de persoane au devenit studenţi ai ŞBC.

Mulţi studenţi expediază, împreună cu examenele completate, şi impresiile lor despre această şcoală.

Petru C. – predicator începător. El a expediat misiunii o scrisoare în care ne relatează cât de importante sunt pentru el lecţiile pe care le parcurge și prin intermediul cărora reușește să fie mai eficient în elaborarea predicilor. „Aceste lecţii mă ajută să înţeleg mai bine voia lui Dumnezeu cu privire la viaţa omului. Am ocazia să aflu mai în profunzime despre acele adevăruri fundamentale pe care se sprijină creştinismul. Simt lucrarea lui Dumnezeu în viaţa mea. El mi se descoperă prin aceste cărţi. Îi sunt recunoscător Domnului şi tuturor colaboratorilor Misiunii Biblice pentru aceste lecţii. Vă doresc din toată inima binecuvântări din partea lui Dumnezeu!”