DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Noutăţi

Mărturia lui Dumitru Joacăbine

In localitatea noastră lucrarea de evanghelizare a început în anul 1996. La început, creștinii se adunau pe la case pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu. Mai târziu, a apărut necesitatea de a cumpăra o casă unde credincioșii să se poată aduna pentru a se închina Domnului. In anul 2000 s-a procurat și s-a înregistrat o casă în centrul satului. Dar această casă era foarte veche. Tavanul era atât de deteriorat și lăsat în jos, încât eram nevoiți din când în când să mutăm locul amvonului, având temeri să nu cadă tavanul peste predicator.

In anul 2003 Dumnezeu m-a luminat și eu am devenit copil al Lui. Împreună cu biserica am început să ne rugăm pentru o nouă casă, dar totul părea în zădar – nu primeam nici un răspuns. În acest moment, m-a inspirat în mod deosebit rugăciunea celei mai bătrâne surori din biserică care se ruga ca Domnul să nu o ia la El până nu va vedea noua Casă de rugăciuni. Domnul a răspuns la rugăciunile noastre. Dumnezeu este bun și în veac ține îndurarea Lui.

Buletinul informativ al Misiunii Biblice 1/2017

Cadouri de craciun