DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Cum puteţi colabora cu noi?

Şcoala Biblică prin Corespondenţă

Doriţi să posedaţi cunoştinţe mai profunde din Scriptură? Începeţi studierea acestei minunate Cărţi prin intermediul Şcolii Biblice prin Corespondenţă. Aveţi posibilitatea să obţineţi cunoştinţe sistematice din Cuvântul lui Dumnezeu la distanţă, fără a frecventa şcoala. Iar aceste cunoştinţe le veţi putea aplica în slujire în cadrul bisericii,  ca profesor al Şcolii Duminicale, sau dacă aveţi altă slujire, aveţi posibilitatea să obţineţi cunoştinţe  adecvate slujirii pe care o faceţi.

 

Rugăciuni

Rugăciunea este linia telefonică directă dintre noi cu cerul şi este un proces de comunicare cu Dumnezeu. Este atât de plăcut să comunicăm cu prietenul cel mai bun - Dumnezeu, ştiind că ne iubeşte necondiţionat. Rugăciunea constituie un element necesar al slujirii, deaceea noi dedicăm timp pentru aceasta şi ne atârnăm în mod serios, considerând-o ca o armă şi un scut de apărare. Noi, de asemenea, mulţumim mult pentru fiecare persoană, care dedică timp şi se roagă pentru noi, susţinând astfel slujirea noastră.

 

Donaţii

Fiecare donaţie din partea Dvs. este o investiţie în lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu. Oricare ar fi donaţia suntem recunoscători, căci fără ajutorul din partea Dvs. lucrarea Domnului nu ar propăşi. Fie prin rugăciune sau sacrificiu bănesc, vă mulţumim căci sunteţi alături de noi. Îndurarea şi binecuvântările lui Dumnezeu să vă însoţească pe toţi cei, care sprijiniţi lucrarea Misiunii Biblice, care este atât de importantă pentru ţara noastră.

Ciclism, ziua 2

Misiunea Biblica împreuna cu bisericile locale a planificat un nou ciclism pe data 11-15 octombrie al acestui an, ziua 2

Ștafeta Credinței

Misiunea Biblica împreuna cu bisericile locale a planificat un nou ciclism pe data 11-15 octombrie al acestui an

Mărturia lui Dumitru Joacăbine

In localitatea noastră lucrarea de evanghelizare a început în anul 1996. La început, creștinii se adunau pe la case pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu. Mai târziu, a apărut necesitatea de a cumpăra o casă unde credincioșii să se poată aduna pentru a se închina Domnului. In anul 2000 s-a procurat și s-a înregistrat o casă în centrul satului. Dar această casă era foarte veche. Tavanul era atât de deteriorat și lăsat în jos, încât eram nevoiți din când în când să mutăm locul amvonului, având temeri să nu cadă tavanul peste predicator.

In anul 2003 Dumnezeu m-a luminat și eu am devenit copil al Lui. Împreună cu biserica am început să ne rugăm pentru o nouă casă, dar totul părea în zădar – nu primeam nici un răspuns. În acest moment, m-a inspirat în mod deosebit rugăciunea celei mai bătrâne surori din biserică care se ruga ca Domnul să nu o ia la El până nu va vedea noua Casă de rugăciuni. Domnul a răspuns la rugăciunile noastre. Dumnezeu este bun și în veac ține îndurarea Lui.

Blitz - ştiri!!!