DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Hristos a înviat 2013

 „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.” Evrei 12:2, 3.

În viața oricărui om, mai ales a unui creștin, există multă confuzie cauzată de faptul că în mod incorect şi-a focalizat atenția asupra lucrurilor esențiale. Cu alte cuvinte – în loc să se concentreze asupra scopurilor corecte, el pune accentul pe lucrurile secundare, minore. Focalizarea corectă reprezintă succesul unei vieți creștine. Focalizarea – înseamnă centrul atenției. A-ţi concentra atenția – înseamnă a pune accentul ferm pe un anumit obiect sau scop. Când mă uit în jur, se creează impresia că aproape toate lucrurile acționează intenţionat în direcția de a distrage atenția omului de la lucrurile principale ale vieții. Însă cununa victoriei o va primi doar acela a cărui atenție a fost concentrată asupra lucrurilor principale.

Deseori în jurul nostru se petrec multe lucruri care ne distrag atenția și evenimente care, la prima vedere, par a fi chiar destul de justificate. Dar în acelaşi timp începe să ţi se pară că Isus devine oarecum lipsit de relevanţă şi de semnificaţie, pare a fi departe de actualitate şi devii confuz. Dar El trebuie să fie important pentru noi aici și acum, azi și în veci. Dacă noi nu ne concentrăm atenţia asupra Lui, viața își pierde în mod automat adevăratul său sens.

Ce înseamnă că Isus trebuie să fie în centrul atenției?

Aceasta înseamnă că eu petrec timp cu El în mod regulat, în acțiunile mele caut să-L proslăvesc și caut nu să-mi plac mie însumi sau altor persoane, ci Lui; cu perseverență citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în rugăciune mă străduiesc să mă apropii de Dumnezeu și să mă închin Lui, meditez la El.

Aproximativ cu 20 de secole în urmă, Isus s-a adresat unei biserici cu aceste cuvinte: „Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: „Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: „Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu şi că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti”. (Apoc. 2:1-5

Aici este vorba despre creștinii care în lucrarea lor, din păcate, L-au pierdut din vizor pe Isus Hristos. Ei au început să se concentreze mai mult asupra lucrării, și nu asupra Fiului lui Dumnezeu. Cred că, în astfel de cazuri, activitatea devine un scop în sine, în timp ce scopul ar trebui să fie dragostea față de Dumnezeu și dorința de a-L proslăvi.

Frați și surori, haideți în contextul acestor Sărbători de Paște să ne întrebăm: „Ce mă îngrijorează mai mult: nevoile mele, diferitele crize din societate sau nevoile Împărăției lui Dumnezeu?”

Pentru a ne focaliza atenţia asupra celui mai important lucru, noi trebuie să apelăm la Dumnezeu după ajutor. Trebuie, de asemenea, să ne luăm un timp de solitudine (părtășie): o oră, două, o zi, o săptămână. Acest lucru ne va ajuta în rugăciune și meditație din nou să punem prioritățile corecte în viață. Îmi doresc mie şi nouă tuturor ca la acest Paște să ne concentrăm nu asupra sărbătorii în sine, ci pe ceea ce este cel mai important – Isus Hristos.

 Hristos a înviat!

Vă mulțumim mult pentru rugăciunile și sprijinul dvs., pentru o frumoasă relaţie de parteneriat în lucrarea comună. Vă invităm și în continuare să vă implicați în lucrarea de extindere a Împărăției lui Dumnezeu. Nu uitați de apropiații dvs., de prieteni, rude, vecini – ei au nevoie de vizitele dvs. Sperăm că broșura noastră de Paste va fi o binecuvântare pentru ei, în direcția aceasta. Rămâneți alături de noi.

Vă felicit cu minunata Sărbătoare a Învierii, iubiţi prieteni!

Hristos a înviat!

Cu dragoste și respect în Hristos,

Ruslan Meleștean