DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Hristos a înviat

Învierea lui Isus este cu adevărat un miracol în istoria omenirii şi prezenţa acestor  minuni în viaţa oamenilor este o necesitate. Prin ele  Domnul ne demonstrează de fiecare dată superioritatea şi întîietatea Sa în raport cu noi, oamenii. Dar noi, ca oameni, înţelegem incapacitatea noastră şi necesitatea strigentă de a-L cunoaşte mai profund pe Creatorul nostru minunat şi puternic.

Isus Hristos este Salvatorul minunat, pe care îL caracterizăm ca un Dumnezeu puternic şi făcător de minuni şi El doreşte să fie pentru viaţa creştinilor de zi cu zi anume aşa. Să ne aducem aminte de cei 12 ucenici ai lui Hristos, ei  puteau să sesizeze  puterea Lui supranaturală aproape în fiecare zi.  Într-o zi  El s-a întâlnit cu văduva din Nain, care îşi petrecea fiul Său mort şi această întâlnire s-a terminat cu învierea acestui fiu. Altă dată de El s-a atins o femeie, şi scurgerea de sânge de care suferea ea imediat s-a oprit. Cunoaştem şi istoria minunată când El a luat cinci pâini şi doi peşti şi a hrănit câteva mii de oameni.  O altă minune a fost atunci când a mers pe apă îndemnându-l şi pe Petru să facă  la fel.  Îmi aduc aminte cum Isus a prefăcut apa în vin.  Acolo, unde apărea Isus, se petreceau lucruri miraculoase.

Deci dragi fraţi şi surori, acest Isus minunat trăieşte prin Duhul Sfânt în fiecare creştin: “Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic” (2 Corinteni 6:16).

Eu îmi  doresc să văd totdeauna intervenţia Lui într-un mod echilibrat şi măsurat în orice eveniment  din viaţă, precum şi în slujire. Să lăsăm dar ca Domnul să se comporte cu noi în mod miraculos. Să  fim instrumente pe care Domnul poate să le utilizeze în orice moment, astfel manifestîndu-Se în mod miraculos în vieţile noastre.

Vă doresc ca sărbătoarea Învierii Domnului să fie un miracol în vieţile voastre.  Să lăsăm ca atmosfera de sărbătoare să ne ajute să demonstrăm dragostea lui Dumnezeu faţă de familiile noastre, rudele, prietenii apropiaţi şi de vecinii noştri.

Vă mulţumesc din toată inima pentru toate rugăciunile şi susținerea  Dvs., pentru parteneriatul cu MB în Moldova. Şi în acest an noi vom avea slujiri miraculoase pentru a aduce oameni la Hristos.  Rămâneţi şi în continure alături de noi!

Cu dragoste şi respect,
fratele vostru în Hristos

Ruslan Meleştean