DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Hristos a înviat! 2014

Dragi frați și surori, vă felicit cu ocazia Sărbătorii Învierii Domnului Isus Hristos! Hristos a înviat!

În contextul acestor sărbători pascale, aș dori să vă atrag atenția la autoritatea plină de putere a Cuvintelor lui Hristos. Când Domnul Isus a trăit pe pământ, prin intermediul Cuvântului Său El a făcut multe minuni: a vindecat pe cei bolnavi, a înviat pe cei ce muriseră, demonstrându-și autoritatea divină și prin aceea că a oprit o furtună pe mare.

În capitolul 18 al Evangheliei după Luca, ni se relatează despre orbul Bartimeu, căruia Hristos i-a adresat o întrebare: „Ce vrei să-ți fac?” „Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea.” Și Isus i-a zis: „Capătă-ți vederea. Credința ta te-a mântuit.” „Numaidecât, orbul și-a căpătat vederea, și a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu.”

În capitolul 4 cu versetul 35, evanghelistul Marcu ne relatează cum Isus le-a spus odată ucenicilor Săi: „Să trecem în partea cealaltă”. Și când erau împreună în mare, în corabie, „s-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și El dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii L-au deșteptat și I-au zis: „Învățătorule, nu-Ți pasă că pierim?” Citim mai departe cum Hristos a certat vântul și a zis mării: „Taci! Fără gură!” și s-a făcut o liniște mare. Ucenicii, văzând că însăși furtuna se supune Cuvintelor Lui, își spuneau unii altora: „Cine este acesta de Îl ascultă chiar și vântul și marea?”.

În capitolul 7 al Evangheliei după Luca, autorul ne povestește cum Hristos l-a înviat pe singurul fiu al unei văduve. Minunea s-a produs chiar în timpul procesiunii funerare de înmormântare. Isus a zis: „Tinerelule, scoală-te îți spun!” „Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească.”

În capitolul 11 evanghelistul Ioan ne povestește cum Hristos l-a înviat pe Lazăr, care murise și deja de patru zile se afla în mormânt. Minunea s-a produs în momentul în care Isus a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!” În același capitol, la versetul 25, Hristos spune despre Sine: „Eu sunt învierea și viața”. Iar cu referință la viața Sa, El s-a exprimat astfel: „Am putere s-o iau și am putere s-o iau înapoi.” De asemenea a mai spus că El va fi omorât, dar a treia zi va învia.

Noi știm că anume așa s-a și întâmplat! Hristos a înviat!

Frați și surori! Mântuitorul nostru a vorbit mult și despre evenimente care vor avea loc în viitor. El ne-a promis că va veni și ne va lua în împărăția Lui veșnică, pentru ca și noi să fim acolo unde este El. Dar noi avem încă atâtea rude, prieteni și cunoștințe care nu au această speranță – că își vor petrece veșnicia cu Hristos! Să ne grăbim dar ca în aceste zile de sărbători pascale să le aducem Vestea Bună că Domnul nostru Înviat dorește ca și ei să fie salvați și să aibă viață veșnică.

Să ne rugăm ca Duhul Sfânt să lucreze prin mărturiile noastre și ca în multe inimi să vină domnia lui Hristos – Mântuitorul cel Înviat!

Cu profund respect, păstorului responsabil pe regiunea Bugeac, membru executivului Uniunii BCEB Iosif Caraseni