DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Eliberate în captivitate

Închisoarea  pentru femei de la Rusca situată într-o zonă verde și frumoasă  – anume acest drum  în fiecare duminică  lucrătorul Misiunii Biblice îl parcurge  pe timp de ploaie și arșiță. Ea vine aici fiind așteptată de femeile care au nevoie de încurajare și un cuvânt cald, iar ea, întotdeauna  găsește cuvintele potrivite pentru acele rebele,  vorbinu-le despre promisiunile lui Dumnezeu ajutânu-le să-și întărească sufletul  și consiliindu-le. Dar o roadă frumoasă noi putem strănge doar după o peroioadă de semănat și îngrijire. Deja de mai mult de 5 ani lucrătorul misiunii merge în acest loc pentru a semăna, a uda și a îngriji de sufletele care tănjesc după dragoste și libertate.  Acum aici sunt 7 femei care deja au făcut legamant cu Dumnezeu prin botezul cu apă, alte femei l-au primit pe Isus în inimile lor și sunt bune exemple pentru alte deținute. Una din ele s-a eliberat și a devenit membră  a bisericii și despre ele sunt mărturii bune din partea oamenilor. O altă femeie fără vedere, care deja este în prizonierat de 7 ani fără a avea nici o vină este un stâlp al credinței  și o ancoră a speranței pentru  femeile disperate din jur. O altă femeie după mulți ani de prizonierat s-a împăcat cu Salvatorul ei și, eliberându-se a putut să întemeieze o familie cu un bărbat creștin. În fiecare duminică în odaia de rugăciune se adună în jur de 40 femei. În timpul acestor întâlniri femeile studiază Cuvântul lui Dumnezeu, se roagă, fac schimb de păreri.   Nu este ușor pentru femeile nou convertite doar în jurul lor sunt atâtea femei supărate pe soarta lor gata să-și reverse furia pe cei din jur. Iar odată devenind copilul a lui Dumnezeu, femeile creștine trebuie să fie lumină în acest întuneric ajutându-le să afle esența libertății adevărate, că ele au nevoie de Dumnezeu, doar El le-a creat cu altă menire și pentru un alt scop.

MB vine în ajutor acestor femei, la sărbători merge cu bucurie să ofere un suport moral organizând programe de evanghelizare pentru ele, astfel motivându-le să se gândească la starea lor spirituală și să ia o nouă decizie pentru viața lor, vorbindu-le despre dragostea jertfitoare a lui Hristos pentru ele. Femeile au și un cerc de croșetare și împletire, ele se pot bucura de  diversă ață pentru împletit de la sponsorii din Germania și împletesc lucruri minunate și de folos pentru copiii lor și pentru ele personal. Este insuportabil să privești în ochii triști și plin de durere a mamelor, care au copiii acasă,  doar locul lor cu siguranță nu este acolo, ci într-un cămin plin de confort alături de copiii săi. Da,  prizonieratul nu e pentru femeie, menirea ei este cu totul alta. Vizitând acest loc sufletul nostru rămâne mâhnit de durerede fiecare dată  și dorim să ajutăm aceste femei să înțeleagă esența libertății adevărate, că ele au nevoie de Dumnezeu. Doar El le-a creat cu un alt scop și viitorul omenirii depinde mult dacă ele  vor păstra sau nu  menirea lor în această  lume.