DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Dragi fraţi şi surori, scumpi conlucrători de pe ogorul Evangheliei lui Hristos,

Vă salut, cu mult drag, la o nouă ediţie informativă despre lucrarea noastră comună, în cadrul Misiunii Biblice.

În acest an, la nivel internaţional Misiunea Biblică marchează un eveniment special: cea de-a 30-a aniversare! În această ediţie ne propunem să împărtăşim unele rezultate ale slujirii de-a lungul acestor ani, pentru care dorim să spunem: „Slavă Domnului!” – şi, desigur, să ne exprimăm profunda recunoştinţă pentru faptul că pe parcursul a trei decenii credincioşia Sa rămâne neschimbată. Şi pentru că în această perioadă de toamnă în toate bisericile creştine evanghelice vom sărbători Secerişul 2014, sau Sărbătoarea roadelor, doresc, cu această ocazie, să las un îndemn pentru noi toţi.

Cum credeţi, ce facem noi aproximativ de 18 ori pe minut, 1 080 de ori într-o oră, 25 920 ori în timp de 24 de ore, dar foarte rar observăm lucrul acesta? Noi respirăm! Dacă aveţi 40 de ani, aţi respirat deja de 387 de milioane de ori, şi fiecare respiraţie a fost un dar de la Dumnezeu. El ne dă asemenea daruri – 26 000 de ori în fiecare zi, şi noi Îi suntem Lui datori pentru viaţa pe care El o susţine! Am mulţumit noi vreodată lui Dumnezeu pentru aceasta? Pentru respiraţie? Şi, în general, cât de des se aud în rugăciunile noastre cuvinte de recunoştinţă şi mulţumire? Am mulţumit noi astăzi Domnului pentru că ne-a dăruit viaţă? Să nu uităm, iubiți fraţi şi surori, că rugăciunile noastre de mulţumire – reprezintă barometrul stării noastre duhovniceşti. De ele depind şi binecuvântările noastre, atât pe plan duhovnicesc, cât şi material.

Vă reamintiţi relatarea din Evanghelie, când din cei 10 leproşi pe care i-a vindecat Isus, recunoscător a rămas doar unul? Lucrul acesta este foarte trist. Aceasta L-a mâhnit chiar şi pe Hristos: „Oare n-au fost curăţaţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt? Nu s-a gândit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?” Luca 17:17-18. Nu ni se întâmplă oare astfel şi nouă, că atunci când trăim binecuvântări măreţe, pur şi simplu uităm să-I mulţumim Domnului?

În 1Tesaloniceni 5:18 Dumnezeu, prin gura apostolului Pavel, ne îndeamnă: „Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi”.

Desigur, lucrul acesta nu întotdeauna este înţeles şi acceptat de mintea noastră umană. Mulţumiţi pentru toate lucrurile! Aceasta va include și greutăţile, și boala, și durerile pe care ni le fac oamenii, și perioadele mai sumbre din viaţa noastră. Da, pentru toate! Dar să-I mulţumim Domnului nu aşa, superficial, sau doar la Seceriş, în rugăciuni rostite deja mecanic, dar să înălțăm rugăciuni sincere, din inimă.

Apostolul Pavel ne reamintește: „aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi”. Însuşi Dumnezeu, fraţi şi surori, doreşte să audă şi să vadă în noi inimi şi vieţi pline de mulţumire. Şi aceasta va reprezenta, într-adevăr, o jertfă plăcută – de bun miros, o jertfă de mulţumire. Jertfa mulţumirii – aduce bucurie! Este o bucurie care coboară de sus! Jertfa mulţumirii – aduce încredere în Dumnezeu! Jertfa mulţumirii – ne ajută să avem o viaţă spirituală trează şi să veghem asupra căilor noastre.

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru toate lucrurile!

Vă urăm o toamnă binecuvântată şi plină de roade spirituale.

Mulţumim pentru rugăciuni, donaţii şi sprijin, pe câmpul de misiune.

Cu profund respect şi dragoste frăţească, R. Meleştean