DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Despre noi

Echipa

În Republica Moldova Misiunea Biblică activează din 1996 ca organizație de Binefacere. Scopul principal al acestei organizaţii este acordarea ajutorului moral, social, umanitar, persoanelor defavorizate.

Misiunea Biblică are trei departamente de slujire:

Mărturisirea de credinţă

Credem că Biblia este Cuvântul inspirat de Dumnezeu, cu autoritate suficientă şi de netăgăduit;

Credem  în Dumnezeul cel Adevărat şi Veşnic,  care există în trei persoane - Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Credem  în Isus Cristos, Dumnezeu Veşnic, zămislit prin Duhul Sfânt de la fecioara Maria. A fost un om cu adevărat, a avut o viaţă fără de păcat pe pământ, a murit pe cruce la Golgota, a fost singurul Mijlocitor în Noul Testament  şi a devenit jertfă pentru răscumpărarea păcatelor noastre, a treia zi a înviat din morţi, s-a înălţal la cer şi acum stă la dreapta Tatălui, ca Marele Preot.

Istoria misiunii

Founder

Ioan Pauls este fondatorul Misiunii Biblice şi directorul Misiunii din 1984 până în 1996.

1983: Misiunea Biblică  a apărut ca rezultat al activităţii Asociaţiei Evanghelice Slavone, creată în anul 1934 de către Peter Danek tatăl.

1984: Fondarea Misiunii Biblice de către Ioan Pauls.