DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Descoperă Biblia într-un mod nou

Este un privilegiu deosebit să studiezi Cartea cărților – Biblia. Ea este o carte unică, deoarece Dumnezeu ne descoperă în ea voia Sa şi planul Său cu privire la om. Este un privilegiu, deoarece nu toți au o asemenea posibilitate. Anume din aceste considerente, dragi cititori, vă recomandăm să folosiţi programele de studiere a Evangheliei, pe care vi le pune la dispoziţie Misiunea Biblică: vă oferim 2 variante de studiere a Bibliei – individual şi în grupuri mici.

Şcoala Biblică prin Corespondenţă pune la dispoziția tuturor doritorilor posibilitatea de studiu individual al Bibliei. Programul acestei şcoli cuprinde 8 cursuri. Orice doritor, care a atins vârsta de 18 ani, poate deveni student al acestui program, indiferent de apartenenţa religioasă şi de studiile pe care le are. Este posibilă studierea atât la distanţă, cât şi on-line. Prima opţiune de studiu prevede ca studenţii să primească manualele prin poştă, iar după ce ei vor efectua examenul – să expedieze instructorului, tot prin serviciile poștale, foile de examinare, spre verificare. A doua opţiune permite studentului să-şi aleagă orice curs la dorinţă, de pe pagina de internet a Misiunii.

Studiul Bibliei în grupuri mici este pus la dispoziția doritorilor, prin intermediul programului „Adevărul Etern”. Acest program oferă posibilitatea creştinilor de a-și însuși o privire de ansamblu asupra cărţilor Scripturii şi de a le înţelege. Pe parcursul studiului, membrii grupului pot analiza conţinutului fiecărei cărţi din Biblie, luând cunoștință de ideea centrală a fiecărei cărți şi înţelegând modul de aplicare practică, în viaţa de zi cu zi, a învățăturilor Scripturii. La sfârşitul fiecărei lecţii sunt un şir de întrebări, care vor contribui la asimilarea conținutului lecţiei parcurse.

Pentru înscriere la Şcoala prin Corespondenţă şi pentru a obţine cursurile programului „Adevărul Etern” – vă rugăm să vă adresaţi la Misiunea Biblică. Este un enorm privilegiu să beneficiați de aceste materialele, care vă sunt oferite gratuit!