DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Cuvântul Păstorului - Ghenadie Bulgari

Scumpi fraţi şi surori, permiteţi-mi să vă felicit cu cel mai mare şi mai însemnat eveniment, cu Sărbătoarea sărbătorilor: Naşterea Domnului şi a Salvatorului nostru ISUS HRISTOS!

Este foarte important pentru fiecare pământean să înţeleagă că a fost o zi în care Cerul s-a coborât pe Pământ, Creatorul a venit la creaţie şi Dumnezeu Tatăl, prin dragostea Sa cea mare, S-a apropiat de fiecare din noi prin singurul Său Fiu – Isus Cristos. Acesta este cel mai preţios Dar pe care Dumnezeu l-a oferit omenirii.

În Evanghelia după Luca este scris despre acest eveniment marcant: „Astăzi în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul”. Pentru a avea Salvarea şi Fericirea veşnică – trebuie să acceptăm acest mare Dar – pe Isus, care este Domn al vieţii noastre. Pentru mine, personal, ziua de neuitat, în care am primit Darul lui Dumnezeu – a fost în vara anului 1994, atunci când Hristos S-a născut în inima mea şi L-am primit ca DOMN al vieţii mele. Atunci am gustat din adevărata fericire şi până în prezent nu încetez să mă mir de bunătatea lui Dumnezeu față de mine. Iată de ce nu este atât de important anul, luna, ziua, stilul nou sau vechi, nici modul în care vom sărbători evenimentul Nașterii Domnului, ci este extrem de necesar ca Sărbătoritul să fie în centrul atenţiei noastre!

Un mic îndemn pentru fiecare din noi, adevăraţii creştini care suntem chemaţi să fim sare şi lumină în această lume – este să folosim acest timp minunat, oferit de Dumnezeu, pentru ca să dăm semnificație acestei sărbători, fiind Lumină în întunericul spiritual al omenirii și arătându-le tuturor spre ISUS HRISTOS – care este Calea, Adevărul şi Viaţa! ! !

Cu profund respect, păstorului responsabil pe regiunea Edineț, membru executivului Uniunii BCEB Ghenadie Bulgari