DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Conferinţe/seminare

La 17 iulie când de obicei studenţii  se odihnesc în vacanţă, la Şcoala Biblică prin Corespondenţă era agitaţie într-o ambianţă plăcută. În această  zi în localul Bisericii “Golgota” de la Făleşti a fost organizată I Conferinţă a studenţilor din cadrul acestei şcoli neobişnuite. Spun aşa, privind la contingentul acestei şcoli, vârsta studenţilor fiind cuprinsă între 18 şi 65 de ani.

Cu mulţi ani în urmă nimeni nu se gândea că poate să obţină o diplomă... de acasă. De aceea, mulţi nu au avut posibilitatea să îşi descopere potenţialul. Mulţi poate s-au simţit chemaţi şi au visat poate să înveţe pentru a ajunge lucrători destoinici, dar nu au avut şansa să parcurgă o şcoală.  Şcoala Biblică prin Corespondenţă educă de la distanţă, oferind îndrumări şi cursuri potrivite, care să te facă un Vestitor  demn al Evangheliei.

La începutul acestei conferinţe directorul Misiunii Biblice Ruslan Meleştean a avut un cuvânt de salut pentru toţi cei prezenţi. Directorul ŞBC din Germania Pavel Hagelgans a avut un cuvânt de îndemn pentru toti studenţii, dornici de a cunoaşte profund  Cuvântul pentru al împărţi cu tâlc celor din jur. Studenţii Igor Movilă şi Eugenia Caraba au depus mărturii vorbind despre esenţa şi impactul acestei şcoli în viaţa lor. Pe lângă faptul că instruirea la această şcoală le oferă o hrană sănătoasă şi cunoştinţe adecvate pentru a fi un sol bun al Domnului, studiile în cadrul acestei şcoli  consolidează relaţiile între creştini, astfel ei devin mai apropiaţi şi mai prietenoşi cu alşţi creştini de seama lor.  Au asistat în jur  de 30 studenţi la această întrunire. Au fost decernate 3 certificate studenţilor, care se eliberează  la finisarea fiecărui manual şi curs, apoi a urmat o părtăşie cu studenţii, în timpul căreia ei au putut mai în de aproape să facă cunoştinţă cu instructorii şcolii.

În prezent avem 281 studenţi, dintre care aproximativ 15 studenţi încă nu au relaţii personale cu Dumnezeu dar sunt dornici de a afla mai multe despre Creatorul lor.

Deci, dacă eşti gata Dumnezeu vrea să te folosească într-un fel măreţ şi puternic. Suntem aici pentru a te ajuta, iar decizia este a ta. Alătură-te celor ce s-au înrolat deja în această şcoală şi începe călătoria ta pentru ca să devii o persoană, căreia să nu-i fie ruşine să împartă drept Cuvântul Adevărului.