DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Case de Rugăciune

Молитвенные домаUn proiect din cadrul unei direcţii de slujire a Misiunii Biblice rămâne şi construcţia Caselor de Rugăciune tip "Standard". În anul 2010  au fost construite 2 şi reconstruite 5 Case de Rugăciune în ţara noastră, iar pe parcursul anilor 2009/2010 în ţările C.S.I. au fost construite în total 20 Case de Rugăciune. Special pentru acest proiect este elaborat un model de construcţie cu dimensiunile 6x12m, pentru 100 persoane.

La cumpărarea/construcţia/reparaţia caselor de rugăciuni, suntem ajutaţi de  comunităţie mici active de misionari din Germania, care dispun de un potenţial enorm în domeniul construcţiilor.

Credem că şi această slujire rămâne să fie o speranţă de salvare a omenirii în aceste vremuri de criză spirituală.

Viziuni pe anul 2011

O nouă Casă de Rugăciune a fost înălţată în r-nul Taraclia, s.Sofievca. Creştinii de acolo şi-au dorit mult o Casă de Rugăciune, deoarece clădirea unde se adunau era deteriorată şi în stare şubredă. Domnul le-a auzit rugăciunile înălţate şi a deschis inima oamenilor pentru a oferi ajutor. Aşadar, având  temelia construită de localnici, echipa din Germania timp de 2 săptămâni în aprilie 2011 au lucrat cu ardoare, ridicând pereţii şi aranjând acoperişul, fapt ce i-a bucurat nespus de mult pe creştinii din acel sat. Sperăm, că această nouă Casă de Rugăciune să fie un loc de salvare pentru toţi cei, care au nevoie de Dumnezeu. Lucrările de finisare le vor continua creştinii localnici şi credem că cu ajutorul lui Dumnezeu în acest locaş al Domnului vor asculta Cuvântul dătător de viaţă nouă locuitorii acelui sat şi fie ca Domnul să aducă schimbările în viaţa lor.

15 aprilie 2011 - deschiderea Casei de Rugăciune după reconstrucţie la Todireşti


În acea după amează întreaga strada principală a s. Todireşti, care duce spre Casa de Rugăciune era plină de oameni, căci creştinii se grăbeau să fie prezenţi la oficierea deschiderii după reconstrucţie a Casei de Rugăciune. Pereţii proaspeţi vopsiţi în ajun şi florile de primăvară aranjate lângă amvon emanau up miros deosebit ridicând dispoziţia celor prezenţi. Serviciul divin din acea zi a avut un caracter trinitar, deoarece au fost marcate trei sarbători împreună  - Învierea Domnului Isus, Sărbătoarea Familiei, care era actuală pentru acea zi în ţară şi deschiderea uşilor Casei de Rugăciune după reconstrucţie. Au fost rostite cuvinte de laudă şi mulţumire la adresa lui Dumnezeu şi celor care au ajutat la această lucrare. Au fost prezenţi oaspeţi din raioanele şi satele vecine, precum şi Episcopul Uniunii Baptiste Ion Miron. În cuvântarea sa El a subliniat în mod deosebit rolul familiei în societate şi lacunele admise în dezvoltarea familiei, care s-au răsfrânt în mod negativ asupta generaţiei tinere, precum şi impedimentele vieţii, care duc la destrămarea familiilor lăsând tot mai mult copii orfani. Au fost aduse argumente în lumina Bibliei, care pot reface această tragică situaţie a zilei de azi, pentru a revigora şi a aduce la normal familia, iar instrumentul de bază, folosit pentru aceasta să fie Cuvântul lui Dumnezeu.  Pentru ca lucrarea de evanghelizare în acel locaş sfânt să propăşească, păstorul acestei biserici Pavel Vaculovski a făcut un  gest minunat, reînnoinu-şi  relaţia cu soţia în faţa Domnului şi a bisericii, iar soţia la rândul ei a mulţumit Domnului pentru soţul şi familia cu care a fost binecuvântată de Dumnezeu. El a îndemnat pe toţi cei prezenţi să-şi iubească soţiile la fel cum iubeşte Dumnezeu Biserica Sa, iar copiii văzând modul de trai sănătos al părinţilor să dorească în viaţa lor să rămână lângă Domnul. 

Dedicarea noilor case de rugăciune 

Luna noiembrie şi decembrie 2010 pentru creştinii din ţara noastră şi pentru Misiunea Biblică a fost marcată prin dedicarea a trei Case de Rugăciune, construite şi reconstruite pe parcursul acestui an în s. Baurci Moldoveni r-nul Cahul, Hâjdieni r-nul Glodeni ,Step - Soci, r-nul Orhei. Rezeni, r-nul  Ialoveni. 


Dar scopul acestor edificii construite este ca creştinii să se adune împreună pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. Dumnezeu este în căutarea adevăraţilor închinători şi deaceea  noi, creştinii, care ne-am pus credinţa în Isus Cristos ca Mântuitor personal, ascultăm de poruncile lui Dumnezeu aducându-I prin aceasta slavă şi glorie lui Dumnezeu. Construirea acestor locaşuri mai are ca scop evanghelizarea lumii, vestindu-L pe marele Salvator al Omenirii Isus Cristos. Dumnezeu vrea să mântuiască pe oameni şi deaceea El ne oferă o vreme de har ca să ducem mesajul acesta în lume.  Aici noi ne încurajăm şi ne întărim spiritual, ne sprijinim unii pe alţii. La fel noi avem o datorie faţă de membrii bisericii noastre,  faţă de comunitatea în  care trăim, apoi faţă de întreaga lume. Participarea în uşurarea poverilor celor păcătoşi, năpăstuiţi de soartă, a celor în căutarea de sfat, de sprijin spiritual şi material a fost şi este un scop continuu al bisericii.

Deci, inaugurarea bisericilor are scopuri măreţe şi importante, iar deschiderea lor este întotdeauna o mare bucurie pentru copii lui Dumnezeu, deaceea aceste sărbători au fost marcate prin multe cântece de laudă la adresa lui Dumnezeu, meditaţii şi mesaje spirituale şi vor rămâne ca o zi istorică pentru aceste biserici.

Ţara noastră are nevoie de aceste locaşuri Sfinte, ea are nevoie de Dumnezeu şi de salvarea pe care doar El o oferă.

Echipa de constructori din Germania
Biserică nouă construită

Dedicarea casei de Rugăciune la Sarata Nouă


La 24 octombrie 2010 crestinii s-au bucurat de un eveniment multaşteptat - dedicarea Casei de Rugăciune  de la Sarata Nouă r-nul Făleşti. Această clădire a fost construită la fel cu ajutorul echipei de constructori din Germania, care timp de 2 săptămâni au ridicat acest locaş de închinare pentru ca copiii Domnului să poată să se adune şi să-L laude pe Domnul Isus. Apoi pe parcursul verii toţi creştinii au pus umăr la umăr pentru a finisa lucrările de construcţie şi de amenajare al teritoriului. Au fost prezenţi mulţi oaspeţi din Germania şi SUA, care împrenă cu creştinii şi cep prezenţi pentru prima oară la Casa de  Rugăciune au adus laudă şi glorie la adresa lui Dumnezeu, care a făcut posibilă această lucrare în termeni atât de scurţi. La finele serviciului divin inimile celor prezenţi au exaltat de bucurie, căci primii trei oameni au găsit refugiu  şi alinare în acea dimineaţă împăcându-se cu Domnul Isus în această zi. 

Construcția casei de Rugăciune în s. Sofievca, Taraclia(aprilie - noiembrie 2011)

La 13 noiembrie a fost o zi în care măreţia lui Dumnezeu a fost observată şi lăudată de toţi cei prezenţi la Casa de Rugăciune din s. Sofievca, r-nul Taraclia, iar pentru creştinii de aici a fost o zi istorică, fiindcă sărbătoarea a fost marcată prin 2 evenimente - ordinarea în slujba de păstor a fratelui Pavel Frangu şi dedicarea Casei de Rugăciune. Doar  mai puţin de an an în urmă creştinii de aici se adunau într-o casă în stare avariată, care fusese supusă de către comisie demolării, iar acum aici se înalţă un locaş sfânt construit cu ajutorul fraţilor din Germania şi cu supurtul MB.

În aprilie a.c.o echipă de constructori au venit din Germania şi în pofida timpului ploios şi nefavorabil din acea perioadă clădirea a fost ridicată în doar  2 săptămâni. Apoi timp de 6 luni membrii bisericii, iar alături de ei şi oameni din afara ei, au muncit cu avânt pentru finisarea lucrărilor. "A fost un timp binecuvântat. Dar dragostea şi dedicarea oamenilor au fost ca un balzam de binecuvântări în pofida tuturor încercărilor" - îşi aduc aminte creştinii de aici. Dar această lucrare a fost şi visul fratelui Ion Frangu, care a slujit ca păstor timp îndelungat în această localitate. Iar acum cu toată încrederea a transmis slujirea fiului său Pavel. Această zi a fost o adevărată sărbătoare pentru întreaga comunitate din s. Sofievca, sala fiind arhiplină, iar oamenii stăteau în picioare ca să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. A fost prezent şi primarul satului şi iată ce a menţionat el: "Sunt primar în 3 sate, iar Sofievca este un sat cu cele mai multe familii numeroase, un sat din care tinerii nu pleacă dar după studii se întorc în locul său natal, unde mai este încă viaţă. Presupun că toate acestea au loc sub influenţa bisericii de aici asupra comunităţii noastre. Să vă ajute şi mai departe Dumnezeu în toate".

Pe parcursul a 2 ani şi jumate graţie suportului din partea Misiunii Biblice au fost construite şi reconstruite la nivel internaţional 100 de case de rugăciune. Dacă sunteţi reprezentanţi al unei biserici active şi nu dispuneţi de locaş de închinare, dacă biserica are nu mai puţin de 30 de membri şi corespundeţi principiilor înaintate de MB şi doriţi o colaborare trainică cu misiunea pe viitor puteţi să vă adresaţi la Misiunea Biblică pentru a vă informa mai detaliat.