DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Călătorii/Comunicări

Evanghelizarea este procesul de vestire a Evangheliei, a mântuirii Domnului nostru Isus Cristos şi chemarea oamenilor să devină ucenici ai Lui. Putem să spunem că evanghelizarea este un proces de recrutare pentru ucenicie. Cuvintele spuse de Domnul Isus Cristos "Mergeţi în toată lumea şi  faceţi ucenici din toate neamurile" şi este o chemare la evanghelizare. Noi suntem datori să vestim Evanghelia Domnului Isus şi să răspândim mireasma adevărului oriunde ne găsim. Fiecare din noi are oportunitatea să vestească Numele Domnului şi Mântuirea adusă de El la locul de lucru, trai, în instituţia de învăţământ la care merge. 

 

Noi trebuie să fim ucenici credincioşi ai lui. Ca Misiune noi avem prilejul să vestim Cuvântul în cadrul activităţii noastre, atunci când vizităm pe cei bolnavi şi în lipsuri, pe şantierele de construcţie, oriunde ne vor duce paşii în procesul slujirii noastre. La fel noi ca Misiune Biblică vestim Evanghelia şi în biserici, astfel formând o legătură mai strânsă pentru colaborare în comun. Anul acesta am avut ocazia să avem astfel de slujiri în biserica de la Anenii Noi şi în s. Burlacu, r-nul Cahul.

Dumnezeu să ne ajute şi în continuare să ducem cu putere Evanghelia în această lume, respectând principiile lăsate de Domnul Isus pentru evanghelizare, ucenicie şi misiune.