DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Biserica din Sarata Nouă a sărbătorit aniversarea de 10 ani

Pe data de 14 iunie biserica din Sarata Nouă a sărbătorit o frumoasă aniversare, la care au fost prezenți atât oaspeți din localitate, cât și creștinii din localitățile apropiate și lucrătorii Misiunii Biblice.

Pastorul comunității locale, Boris Șaitan, i-a salutat pe toți, felicitându-i cu ocazia aniversării. „Mulțumim lui Dumnezeu că El este cu noi, având permanent dovada prezenței și a binecuvântărilor Lui în viața noastră” – a spus pastorul.

Mai apoi oaspeții și-au exprimat bucuria, adresând felicitările lor creștinilor din Sarata Nouă. Diaconul bisericii din Hâjdieni, Dumitru Joacăbine, le-a urat binecuvântări spirituale, rostind, din memorie, versetele 16-23 din 1Tesaloniceni, capitolul 5:

Bucuraţi-vă întotdeauna.
Rugaţi-vă neîncetat.
Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile;căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.
Nu stingeţi Duhul.
Nu dispreţuiţi prorociile.
Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.
Feriţi-vă de orice se pare rău.
Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos”.

„Bucurați-vă întotdeauna, nu doar în această zi de sărbătoare. Domnul v-a protejat până acum și v-a ajutat să învingeți toate greutățile. El merită toată slava și mulțumirea noastră!” – a încheiat Dumitru.

Coordonatorul departamentului de construcție a Misiunii Biblice, Gheorghe Dogot, a spus următoarele cuvinte: „Îmi aduc aminte cum cu 5 ani în urmă am construit această clădire. Atunci am fost foarte încurajat de efortul depus de dvs. Îmi amintesc cum unele femei, deși aveau copii mici în brațe, se implicau în lucru. Toată biserica, cu multă didicare, s-a implicat în procesul de construcție, iar rezultatul este vizibil în aceste frumoase realizări de care ne bucurăm acum. Fie ca iubirea și puterea lui Dumnezeu să vă însoțească și în continuare! Fiți o lumină pentru consătenii voștri și Dumnezeu să vă ajute la aceasta!”

Directorul Misiunii Biblice, Ruslan Meleștean, de asemenea a adresat un cuvânt de felicitare prin care a împărtășit bucuria evenimentului marcat și i-a motivat pe creștinii din localitate să-L urmeze neclintit pe Hristos, afirmând: „Vă încurajez să păziți toate poruncile lui Hristos. Și fie ca Duhul Sfânt să vă călăuzească și mai departe!”

În încheiere, conducătorul Misiunii a înmânat bisericii din Sarata Nouă, în persoana pastorului Boris, un ceas de perete cu inscripția acestui verset: „Inima voastră să fie în totul a Domnului Dumnezeului nostru, cum este astăzi, ca să urmaţi legile Lui şi să păziţi poruncile Lui” (1 Împăraţi 8:61).

Partea festivă a serviciului de rugăciune s-a încheiat cu multe mulțumiri și laudă la adresa lui Dumnezeu, care le-a dăruit frumoase binecuvântări.

Biserica din Sarata Nouă este un instrument minunat în mâinile lui Dumnezeu, întrucât creștinii din această localitate ajută oamenilor prin intermediul proiectelor sociale, evanghelizare și exemplul trăirii unei vieți integre. Fie ca Dumnezeu să continue să protejeze și să binecuvânteze biserica din Sărata Nouă și fiecare aniversare ulterioară să aducă dovada credincioșiei și a harului lui Dumnezeu.

Noua clădire a bisericii din Sarata Nouă a fost construită cu ajutorul Misiunii Biblice în anul 2010.