DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

Şcoala Biblică prin Corespondenţă–Cheia pentru înţelegerea Sfintelor Scripturi

Pace și mult har de la Domnul nostru Isus Hristos! Mă bucur pentru că am avut un an rodnic în activitatea de slujire la care ne-a chemat Dumnezeu pe fiecare din noi. Împreună cu echipa Misiunii Biblice, ne rugăm pentru fiecare student al ȘBC, pentru ca prin edificarea pe care ne-o dă Scriptura să devenim, în mâinile lui Dumnezeu, o puternică forță capabilă de a schimba lumea care ne înconjoară. În cartea Apocalipsa, cap.14, cu versetul 6-7, scrie următoarele: „Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

Deci vor veni timpuri când îngerii vor vesti oamenilor Evanghelia, dar până atunci Isus ne-a împuternicit pe fiecare din noi să ducem Evanghelia până la marginile pământului (Faptele Apostolilor 1:8).

Pe parcursul acestui an, am primit multe mărturii de la studenții noștri, care ne vorbesc despre marea binecuvântare de a fi edificați spiritual prin înțelegerea temeinică a Cuvântului lui Dumnezeu. Una dintre aceste mărturii, care pe mine m-a încurajat enorm, ne-a parvenit de la o studentă din penitenciarul de femei din Tiraspol, care ne mărturisește: „Inima mea se bucură pentru ceea ce văd astăzi la noi în penitenciar: aș putea spune că fiecare a doua persoană citește Biblia, practic fiecare discuție care se poartă aici e despre Dumnezeu, iar lucrul acesta îmi aduce foarte multă mângâiere. Mulțumim foarte mult colaboratorilor de la ȘBC pentru că ne ajută să înțelegem mai bine Scriptura, pentru a putea trăi după principiile ei". La moment, în această instituție avem aproximativ 30 de studenți și acest lucru reprezintă o mare bucurie pentru noi, întrucât Dumnezeu atinge inimile acestor persoane.

Mă rog atât pentru mine, personal, cât și pentru noi toți, ca să fim adevărați mesageri ai Evangheliei și în anul 2015 să fim și mai eficienți în slujirea pentru cauza extinderii Împărăției lui Dumnezeu.

Dacă doriți să vă alăturați celor 450 de studenți activi ai școlii noastre, ne puteți contacta, iar noi vă vom sluji cu bucurie. Fiți binecuvântați!

Cu dragoste în Hristos, Vlad Braga, responsabil ȘBC