DE | KZ | RU | UA |
BM Moldova

În satul Mateuți a avut loc inaugurarea Casei de rugăciune

Pe data de 15 noiembrie a anului curent a avut loc evenimentul dedicării Casei de rugăciune din satul Mateuți, raionul Rezina. În această zi de sărbătoare, la biserică s-au adunat mulți oaspeți, inclusiv de peste hotare, sala fiind astfel arhiplină. Pe parcursul serviciului de închinare au răsunat multe cântări de laudă și proslăvire la adresa lui Dumnezeu, pentru lucrările Lui minunate. Au cântat atât localnicii, cât și oaspeții, care au exprimat o mulțime de felicitări cu ocazia acestei zile importante din viața bisericii.

Primul mesaj de felicitare a fost rostit de pastorul bisericii locale, Grigorie Celoci, care a afirmat: „Aceasta este o zi deosebită, o zi istorică în viața bisericii și a localității noastre. Dumnezeu are un plan minunat cu privire la noi. El dorește ca în acest sat să fie un locaș în care oamenii să poată să se închine înaintea Lui”.

O bucurie deosebită a produs în inima celor prezenți cuvântarea fondatorului bisericii din Mateuți, Ilie Bojoncă. Cu mai mulți ani în urmă, prin el și familia lui, Dumnezeu a produs o trezire spirituală în acest sat și în localitățile din împrejurimi. Ilie Bojoncă, la un moment dat, a mărturisit: „Cândva, la fel ca Isaia, și eu odată am spus: Iată-mă, Dumnezeul meu, trimite-mă. Și astăzi sunt nespus de bucuros să fiu în mijlocul vostru și să ne amintim cum Dumnezeu a binecuvântat și a condus biserica Sa pe parcursul acestor ani. În tot ceea ce s-a făcut am văzut mâna Domnului, de aceea toată Slava Îi aparține numai Lui”.

Cu un mesaj de felicitare s-a adresat bisericii și pastorul comunității din Șoldănești, Vasilie Surdu, care a citit din Efeseni 1:3: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos”. El a afirmat: „Ceea ce face Dumnezeu este minunat! Și binecuvântările Sale, pe care El le revarsă asupra regiunii noastre, peste satul acesta, de asemenea sunt minunate. Aș dori să vă reamintesc despre destinația acestei Case: aici vor veni oameni care vor avea nevoie de salvare, de adăpost și de pâine. Mă rog lui Dumnezeu ca acest locaș să fie pentru ei un adevărat refugiu și spațiu în care să recunoască dragostea și bunătatea lui Dumnezeu”.

Valeriu Ghilețchi, unul din pastorii bisericii „Isus Salvatorul” din Chișinău, de asemenea a felicitat biserica locală, exprimându-și bucuria pentru faptul că în Mateuți există un asemenea loc în care poate fi găsită bucuria, pacea și liniștea, în contextul actual al lumii în care sunt multe îngrijorări și atâta instabilitate! „ În acest loc este prezent Dumnezeu, de aceea biserica nu se va clătina” – a fost acordul final al mesajului rostit de V. Ghilețchi.

Conducătorul Misiunii biblice, Ruslan Meleștean, a adus cele mai calde felicitări din partea tuturor lucrătorilor organizației și le-a dorit multe binecuvântări din partea Domnului, oferind mai apoi bisericii un dar, ca amintire a acestui eveniment marcant.

Cuvântul de încheiere i-a fost oferit secretarului Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste, Nicolae Vozian: „Din partea Uniunii vă doresc să prosperați în tot ceea ce faceți și Dumnezeu să fie onorat prin toate” – a încheiat fratele Nicolae. După aceea, secretarul a invitat toți pastorii prezenți în față, pentru a rosti rugăciunea de binecuvântare asupra Casei de rugăciune. Cu mâinile ridicate, slujitorii s-au rugat Domnului, iar biserica în unanimitate a spus: „Amin”!

O mare binecuvântare a fost și faptul că localul bisericii a fost plin cu oameni, printre care unii pentru prima dată au participat la un asemenea eveniment. Ne exprimăm încrederea că Dumnezeu, prin Cuvântul Evangheliei, va începe să schimbe inimile acestor oameni.

Membrii bisericii locale au avut grijă, de asemenea, ca după serviciul divin toți oaspeții să poată servi un prânz gustos cu ocazia acestei mărețe sărbători – consacrarea Casei de rugăciune. În mod special s-au bucurat copiii, cărora le-a fost oferit, din belșug, vată de zahăr: era impresionant să urmărești cum toți se bucurau, zâmbeau și râdeau.

Domnul să țină în mâinile Sale biserica din localitatea Mateuț și să-și reverse binecuvântările Sale de Tată asupra ei! Ne bucurăm, înaintea Domnului, să constatăm că Biserica din Mateuț este cea de-a 16-a Casă de rugăciune construită pe teritoriul țării noastre, prin suportul Misiunii Biblice.